Zesde generatie Reijers

gaat voor een (h) eerlijk stuk vlees

Wat doe je met jonge kalveren die in de zuivelindustrie ‘weinig waard’ zijn en als restproduct verdwijnen in de kalvermesterij? Wim Reijers, zesde generatie boer van melkveehouderij en akkerbouwbedrijf Koningspleij in Arnhem vond dat dit anders kon. Om duurzamer en diervriendelijker om te gaan met deze kalveren, is hij drie jaar geleden samen met compagnon Frank Willemen Arnhem Angus gestart.

Delen

Sinds 1875 runt de familie Reijers de boerderij op de splitsing tussen de Rijn en de IJssel bij Arnhem. Vandaag de dag worden de tweehonderdveertig melkkoeien voor het grootste deel gedekt met Black Angus stieren. De geboren vleeskalveren – de Arnhem Angus – hebben ruim 2 jaar de tijd om volgroeid te raken en lopen vrijwel het hele jaar op natuurgronden. Het resultaat: beheer van natuurgronden én mals, sappig en (h) eerlijk smaakvol vlees van een superieure en constante kwaliteit. 

Klaar voor de zevende generatie

Op een prachtige locatie, op het uiterste puntje van de landtong, waar de Nederrijn en de IJssel splitsen, worden we hartelijk ontvangen door Wim. Familie Reijers wil een boerenbedrijf runnen die zo duurzaam en efficiënt mogelijk wordt klaargestoomd voor de zevende generatie.  

Duurzaam en diervriendelijk

In 2020 zijn er al 850 zonnepanelen op het dak van de stal geïnstalleerd. Daardoor produceren ze naast agrarische producten nu ook energie. Daarnaast heeft het bedrijf in de omgeving ruim 200 hectare grond. Dit wordt gebruikt voor suikerbieten, mais en natuurlijk hooilandbeheer. Doordat akkerbouw onderdeel is van de boerderij ontstaat er een balans dat er aan bijdraagt dat de boerderij voor het grootste deel zelfvoorzienend is.  “Maar daar stopt duurzaam ondernemen niet mee”, begint Wim zijn gesprek. “Normaliter is het grootste deel van de kalveren – ongeveer 70 procent – nutteloos voor de melkveehouderij.  Om duurzamer en diervriendelijker om te gaan met deze kalveren, zijn we 3 jaar geleden gestart met het project Arnhem Angus. De kalveren groeien in ruim twee jaar op en grazen en beheren onze natuurgronden in de regio.  Deze runderen gedijen het beste buiten op natuurlijk grasland. Het voedsel bestaat voornamelijk uit natuurlijk grasrantsoen dat alleen wanneer het noodzakelijk is, zoals in de winter, wordt aangevuld met ruwvoer”, vertelt Wim.  

Arnhem Angus, (h)eerlijk en smaakvol vlees

“Dit alles met als doel mals, sappig en bijzonder smaakvol vlees van een superieure en constante kwaliteit te kunnen leveren.  Vlees dat lokaal en duurzaam wordt geproduceerd, van kalf tot bord”, vervolgt Wim.  Arnhem Angus vlees is verkrijgbaar bij alle Landwinkels in de regio, bij meerdere horeca bedrijven in en rondom Arnhem en online te bestellen via onze shop.

Sabe aanvraag

Vanuit de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE), waar agrarische ondernemers  een voucher ter waarde van 1.500 euro kunnen aanvragen voor onafhankelijk advies of scholing op het gebied van onder andere stikstofemissie, precisiebemesting en bedrijfsplannen, heeft Wim aangegeven ondersteuning te willen op het gebied van Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf. In navolging van zijn adviesgesprek met Leo Rouhof, specialist Financieel Management bij DLV Advies en erkend BAS-adviseur, ondersteunen we hem in het creëren van een groter bereik van Arnhem Angus. “Dat zou in de toekomst inderdaad de utopie zijn. Niet alleen een mooie afname van ons vlees maar ook dat meerdere melkveehouderijen het concept overnemen en de (half) Black Angus graast op natuurgronden in heel Nederland. Uiteraard kan iedere melkveehouder die interesse heeft contact met ons opnemen”, aldus Wim.

Subsidie: Samenwerking Pilots gezonde kalverketen

Het Arnhem Angus concept is een uitermate goed voorbeeld voor een toekomstbestendige kalverketen waarbij de melkveehouder de eigen kalveren (welke niet zijn bestemd voor de melkveetak) opfokt en de producten afzet in een eigen lokale samenwerkingsketen. Dit project wordt momenteel doorontwikkeld met steun van  het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

F&ijnen BV | KvK: 80504868

© 2023 Website van DLV Advies