Ons

familiebedrijf

De familie Reijers boert al zeker zes generaties. Sinds 1875 runnen zij de boerderij op de splitsing tussen de Rijn en de IJssel bij Arnhem.

Voor Wim Reijers (25), die samen met zijn vader de boerderij runt, zit meebewegen met het ritme van de natuur in het bloed. Op boerderij de Koningspleij is dat vaak letterlijk te zien en te merken. Een voorbeeld hiervan is dat met hoogwater delen van de percelen onder water komen te staan.

 

Een duurzame melkveehouderij

In 2020 is op de stal een zonnedak geïnstalleerd met ruim 850 zonnepanelen.  Hiermee wekt de boerderij meer energie op dan wordt verbruikt. Daardoor produceren ze naast agrarische producten nu ook energie. Een andere belangrijke pijler van de boerderij is akkerbouw en natuurbeheer. In totaal heeft het bedrijf in de omgeving ruim 200 hectare grond. Dit wordt gebruikt voor suikerbieten en natuurlijk hooiland beheer. Doordat de akkerbouw onderdeel is van de boerderij ontstaat er een balans die er aan bijdraagt dat de boerderij voor een groot deel zelfvoorzienend is. In combinatie met de ontwikkeling van het Arnhem Angus project is de Koningspleij koploper in de duurzame stappen

Over ons

Ook belangrijk

Privacy-statement

Disclaimer

F&ijnen BV | KvK: 80504868

© 2023 Website van DLV Advies