Privacy-statement

Arnhem Angus, Veerweg naar Westervoort 29, 6827 BG Arnhem. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

info@arnhemangus.nl – 06-47514890

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Arnhem Angus verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN nummer (indien betaalverkeer plaatsvindt)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Het is niet de bedoeling met deze website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, voogd of school (i.v.m. stage). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders, voogd of school dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op. Dit kan middels het contactformulier op deze website of via info@arnhemangus.nl. Wij zullen dan direct betreffende informatie verwijderen.

MET WELK DOEL EN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Arnhem Angus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw bestelling
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Arnhem Angus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Daarnaast gebruikt Arnhem Angus jouw persoonsgegevens voor het leveren Arnhem Angus vleespakketten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Arnhem Angus bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens:       
> 7 jaar na einde klant relatie
> Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de administratie

Telefoonnummer:    
> 2 maanden na einde klantrelatie
> Dit is de maximale bewaartermijn

E-mailadres:           
> 2 maanden na einde klantrelatie
> Dit is de maximale bewaartermijn

IBAN:                    
> 1 dag na einde klant relatie                            
> opgeslagen IBAN nummers worden na einde relatie verwijderd

IP-adres                 
> 1 dag                            
> Het IP adres wordt opgeslagen in de logbestanden, die worden dagelijks verwijderd

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Arnhem Angus verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arnhem Angus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Arnhem Angus gebruikt cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar goed werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Arnhem Angus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Arnhem Angus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Tevens nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@arnhemangus.nl.