Geschiedenis

Zesde generatie familie Reijers

De familie Reijers boert al zeker zes generaties. Sinds 1875 runnen zij de boerderij op de splitsing tussen de Rijn en de IJssel bij Arnhem.

Voor Wim Reijers (25), die samen met zijn vader de boerderij runt, zit meebewegen met het ritme dat de natuur in het bloed. Op boerderij de Koningspleij is dat vaak letterlijk te zien en te merken. Dit komt doordat met hoogwater delen van de percelen onder water komen te staan.

De boerderij werd in de begin jaren gerund als een herenboerderij. Dat wil zeggen met veel personeel en een boer die zelden vieze handen kreeg.

Moderne boerderij

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat. Naast de intrede van machines en de uitbreiding van het melkvee naar 60 koeien, werkte de familie Reijers zelf mee. Het was voor die tijd een grote en moderne boerderij.

50 jaar later in 2015 heeft de boerderij een grote stap gezet om weer een boerderij van deze tijd te worden. Zo werd er een nieuwe melkstal gebouwd die ruimte biedt aan 250 melkkoeien. Met deze verandering maakte de boerderij een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.

Duurzaam

In 2020 is op de stal een zonnedak geïnstalleerd met ruim 850 zonnepanelen. Tevens is er in 2021 een eigen mini mestvergister gebouwd. Hiermee wekt de boerderij meer energie op dan wordt verbruikt. Daardoor produceren ze naast agrarische producten nu ook energie.

Een andere belangrijke pijler van de boerderij is akkerbouw en natuurbeheer. In totaal heeft het bedrijf in de omgeving ruim 200 hectare grond. Dit wordt gebruikt voor suikerbieten, aardappels en natuurlijk hooiland beheer. Doordat de akkerbouw onderdeel is van de boerderij ontstaat er een balans die er aan bijdraagt dat de boerderij voor een groot deel zelfvoorzienend is.

Arnhem Angus

Om de cirkel van de kringloop op de boerderij verder rond te maken is in 2020 gestart met het Arnhem Angus project. Hiermee onderstreept familie Reijers hun band met Arnhem en de omgeving en hun ambitie om op deze bijzondere plek tussen twee rivieren te blijven boeren.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Realisatie website www.mediaz.nl.