Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.arnhemangus.nl. In deze disclaimer oftewel vrijwaring, geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Echter mag u deze informatie niet kopiƫren, verspreiden of op een andere manier gebruiken. Maar u mag de informatie van deze website wel gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arnhem Angus is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Arnhem Angus.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave. Fouten die daarbij ontstaan (bijvoorbeeld programmeer of typefouten), vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Arnhem Angus te mogen eisen.

Arnhem Angus streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Arnhem Angus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Heeft u tot slot vragen n.a.v. deze disclaimer? Neem dan contact met ons op!

Realisatie website www.mediaz.nl